Historik

Huset var till en början magasinsbyggnad och det ligger högst upp på Glasbruksgatan. Gatunamnet anknyter till Söders forna glasindustri. Melchior Ljung flyttade efter en brand i sitt glasbruk på Kungsholmen, verksamheten till Södermalm. Det gav namn åt två gator i området. Stora Glasbruksgatan är det namn som består och 1969 blir Glasbruksgatan. Gatan var förr den enda farbara gatan från den inre staden till östra Södermalm.Omkring 1808 lät kungliga sekreteraren J.F. Hyckert uppföra två tillbyggnader i öster förenade med en port mot en vändplats vid den nyframdragna nordligaste delen av Nytorgsgatan. Byggnaderna jämte en del av de tidigare husen var avsedda till verkstads- och förrådslokaler.

Fastigheten förvärvades av fabrikör PC Dihlström, vilken 1821 ombyggde fastigheten för klädesfabrikation och till- och påbyggde den största huskroppen med en våning. Dihlströms fallissement gjorde att Stockholm Stad kunde förvärva fastigheten. Och man överflyttade Allmänna Arbetsinrättningen 1845 från Götgatan, varefter man 1853 åter om- och påbyggde det största huset till sin nuvarande höjd med kyrksal för 350 personer på vinden. Porten erhöll då sin nuvarande utformning och var försedd med texten Stockholms stads arbetsinrättning.

För kvinnologementet om- och tillbyggdes huset i väster 1869. Arbetsinrättningen hade logement för kvinnor och män, sjuksal, ångkök, matsal, badstuga, arrestavdelning m.m. förutom arbetssalar. Huset kallades "Dihlströmska" arbetsinrättningen och de logerande "Dihlströmmarna".

För Katarinavägens framdragning tvingades man riva stora delar av huset i nordost, gårdsverkstäderna samt ett bostadshus längst i väster 1906. Efter arbetsinrättningens överflyttning till Högalid 1905, inrättades Ungkarlshotellet. Det kallades "Träffen".

1975 bildade 31 konstnärer – grafiker, textilare, skulptörer, målare, ur KRO´s ateljékö tillsammans Ateljéföreningen Glasbruksgatan. Vilken består än idag som en vital arbetsplats för både nyutexaminerade konstnärer från konsthögskolorna liksom för äldre sådana. Tilldelning av ateljéer sker genom Kulturförvaltningens ateljékö efter bestämda kriterium.

Varje höst inbjuds allmänheten till Öppna Ateljéer vilket annonseras under rubriken På gång

Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång